CENOVNIK

12 i 18 meseci bez kamate

B KATEGORIJA

B Teorijski deo
Teorija 40 časova 18.000,00
Sa AM na B 7 časova 2.800,00
Sa A1 na B 7 časova 2.800,00
Sa A2 na B 7 časova 2.800,00
Sa A na B 7 časova 2.800,00
B Praktični deo
Vožnja 40 moto časova 64.000,00
Vožnja 35 moto časova 49.000,00
Vožnja 35 moto časova 49.000,00
Vožnja 30 moto časova 42.000,00
Vožnja 30 moto časova 42.000,00

DODATNI ČASOVI

Cena dodatnog časa za bilo koju kategoriju je 1.600,00 dinara.